Цялостни решения в сигурността
Техническа консултация
Проектиране системи за сигурност
Изграждане и оживяване на системи за сигурност
Обучение за експлоатация на системите
Гаранционна поддръжка
Извънгаранционен сервиз
Итегрирани системи за управление на сгради
Сигнално-охранителни системи
Системи за контрол на достъп
Системи за видеонаблюдение
Пожароизвестителни систем
Пожарогасителни системи
Аудио и Видеодомофонни системи
Интегрирани системи за сигурност

Copyright ©2006 NICOM Ltd   Designed by: if